Failliete werf drukt zwaar op resultaten IHC Caland

IHC Caland (scheepsbouw en leverancier van technologie aan de offshore) verwacht over 2003 een winst te boeken van 46 miljoen dollar. Dat is in lijn met de door het bedrijf in oktober uitgesproken verwachtingen. De winst wordt gedrukt door een voorziening van 45 miljoen dollar voor de sluiting van scheepswerf Van der Giessen-de Noord, waar in de derde week van januari het laatste schip van stapel is gelopen.

Tijdens een toelichting op de voorlopige cijfers maakte topman Sjef van Dooremalen bekend dat IHC op zoek is naar kopers voor de scheepswerven IHC Holland en De Merwede. Als die niet gevonden worden wil IHC Caland het bedrijf halverwege dit jaar splitsen in twee afzonderlijk beursgenoteerde ondernemingen. Eén bedrijf richt zich dan uitsluitend op scheepsbouw en zal worden geleid door Van Dooremalen en het andere bedrijf zal zich bezighouden met de offshore-activiteiten in olie en gas en zal worden bestuurd door de Fransman D. Keller.

IHC Caland ziet met name de markt in de offshore met vertrouwen tegemoet. In die sector bouwt het bedrijf grote drijvende platforms (zogeheten FPSO's) voor de grote oliemaatschappijen voor de winning en opslag van olie en gas op zee. De FPSO's worden uitgerust met door IHC zelf ontwikkelde technologie.

De omzet in afgeleverde opdrachten kwam vorig jaar uit op 1,9 miljard dollar, bijna tweemaal zoveel als in 2002. De waarde van nieuwe opdrachten beliep 1,4 miljard dollar tegen 1,9 miljard in 2002. Nieuwe opdrachten zijn ondermeer een drijvend olieplatform voor Petrobas, verlenging van een aantal bestaande huurcontracten voor dit soort platforms, de bouw van een aantal boeien, waaraan schepen buitengaats olie kunnen overslaan en de bouw van een grote snijkopzuiger voor de Belgische baggeraar Deme.

IHC kampte het afgelopen jaar niet alleen met teruglopende investeringen in de offshore, waardoor leasecontracten voor de grote platforms uitbleven. Het bedrijf gaf tweemaal een winstwaarschuwing. De eerste als gevolg van de sluiting van de laatste grote werf, Van der Giessen-de Noord, de tweede als gevolg van technische problemen bij de uitvoering van twee offshore-opdrachten. Verder speelde de zwakke dollar het concern parten en zette ExxonMobil de geplande koop van een drijvend boorplatform om in een langere huurtermijn. De definitieve resultaten maakt het bedrijf bekend op 29 maart.