...de krant antwoordt

Paradoxaal genoeg zijn redactie en advertentiebedrijf bij NRC Handelsblad zó strikt gescheiden dat een dergelijke ongelukkige samenloop van journalistiek en commercie mede daardoor kon plaatsvinden.

Aanleiding voor het artikel was inderdaad een advertentie van de betreffende bank, maar dan een die eerder in het Financieele Dagblad was verschenen. Het leek de redactie van de Geld Telt-pagina terecht een aardig idee om over het fenomeen van jonge, vermogende erfgenamen te schrijven. Geld Telt is bovendien een servicepagina waarop relevante adressen, sites en telefoonnummers onder de stukken worden geplaatst. Dat waarderen de lezers en bespaart de redactie op maandagochtend veel e-mail en telefoontjes met navraag.

De redactie onderzocht eerst of er meer banken zijn die zich met dit onderwerp specifiek bezighouden. Dat bleek niet het geval, waarna werd besloten dat het stuk zich kon beperken tot het product van deze bank. Achteraf bezien leidde dat tot een wat oppervlakkig artikel. Het citeren van de advertentie en het overnemen van tips wekten het misverstand dat de krant juist deze bank in het zonnetje wilde zetten, terwijl het toch ging om jonge erfgenamen. Het ware achteraf beter geweest meer bronnen te zoeken en het artikel los te maken van deze ene bank.

De advertentie die de bank vervolgens, inhakend op de redactionele aandacht, liet plaatsen deed de journalistieke geloofwaardigheid bepaald geen goed. Meerdere lezers hebben zich afgevraagd of hier opzet in het spel was. Het antwoord is: wel bij de bank, maar niet bij de redactie, die de advertentie ook pas in de krant ontdekte. En ook niet bij de uitgever die niet van het artikel wist. Maandagochtend was er op de redactie dan ook niemand blij. Een artikel dat beter had gekund en een onverwachte advertentie die het geheel devalueerde.

De radioreclame waarmee Logica/CMG dezer dagen de aandacht op onze krant richt (,,Vandaag alles over outsourcing in....'') komt geheel voor verantwoordelijkheid van de adverteerder. Het bedrijf lift duidelijk mee met de journalistieke naam van de krant en doet alsof er een artikel over Logica/CMG in de krant staat, terwijl het om een advertentie gaat. Verstandig lijkt me dat niet, omdat de luisteraar inderdaad wordt misleid.

De redactie is ook hier geheel buiten gebleven. Ik kan alleen constateren dat aan deze manier van verwijzen naar advertenties in de krant meer nadelen dan voordelen kleven. Niet alleen voor de adverteerder, maar ook voor de krant.