Cats en de schouwen

De lezers van het artikel over de restauratie van het Catshuis kunnen gerust zijn: alle interieuronderdelen en kunstwerken die deel uitmaakten van de inrichting en aankleding van het Catshuis voor de recente ingrijpende verbouwing en restauratie bevinden zich in depot bij het Instituut Collectie Nederland (ICN). De Rijksdienst voor de Monumentenzorg maakt zich ten onrechte zorgen in zijn brief. De drie verwijderde schouwen staan keurig ingekrat in ons depot. Ook het portret van Jacob Cats bevindt zich, met het leeuwendeel van alle overige kunstwerken en meubelstukken, veilig in depot van het ICN. Het ICN beheert alle rijkskunstvoorwerpen voor zover die niet zijn ingeschreven in de inventaris van een van de verzelfstandigde rijksmusea. Het ICN is bovendien vanaf het begin van het renovatieproject nauw betrokken bij de herinrichting van het Catshuis en zal in de komende periode nog een aantal kunstwerken uitlenen voor de aankleding van verschillende ruimten in Zorgvliet.

    • Hoofd Collecties Icn
    • Evert Rodrigo