Cats en de kilheid

De restauratie van het Catshuis staat haaks op datgene wat in monumentenland gebruikelijk is, namelijk dat een monument een samenstel is van al datgene wat er in het verleden aan is verbouwd. Dit dienen wij te respecteren en te behouden. Juist de overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie. De overheid zelf heeft hiervoor een groot aantal regels en procedures opgesteld die wij allen dienen na te leven, de overheid incluis. Bij een vergelijkbare situatie van een burger die een monument verbouwt had de eerste steen die werd verwijderd reeds een bouwstop opgeleverd.

Natuurlijk mag men het zijne toevoegen, je leeft tenslotte nu. Maar men mag niet zo rigoureus alle latere toevoegingen wegnemen. Nu zijn in de plaats van de gezellige warme oude interieurs kale en kille bedoeningen gekomen. Als men dit per se wil, kan men beter een nieuw gebouw elders bouwen. Dan kan men het geheel volgens eigen ideeën maken.

Of vadertje Cats zich in zijn graf heeft omgedraaid, weet ik niet. Maar ik hoop dat vele levende mensen zich met mij boos maken om zo veel onnadenkendheid en gemakzucht. Wie zijn geschiedenis verloochent, heeft ook geen toekomst.