Cats en de `hangings'

De architect van de verbouwing van het Catshuis heeft gelijk: de waarde van een gebouw is in de eerste plaats gelegen in het oorspronkelijk ontwerp, zeker als dit is gemaakt door een goede architect. Dan zijn namelijk alle onderdelen in harmonie met elkaar en zal iedere wijziging deze harmonie verstoren. Dit heb ik duidelijk kunnen zien bij Paleis Noordeinde. Voor de restauratie was het een gebouw met lege ogen. Door de restauratie heeft dit gebouw weer zijn aantrekkelijke harmonische uiterlijk terug gekregen.

Het nieuwe meubilair in het vernieuwde Catshuis doet mij denken aan het meubilair in Paleis Noordeinde. Ik ben van mening dat, wanneer je in deze tijd een gebouw renoveert, je er ook hedendaags meubilair in moet plaatsen. Dat heeft men bij de vroegere verbouwingen toch ook gedaan. Wat de wandkleden betreft wil ik opmerken dat een van de belangrijkste eigenschappen van deze kleden is dat ze de koude straling van de muur tegenhouden, waardoor een prettig aanvoelende ruimte ontstaat. Ik kan mij nog herinneren dat in het huis van mijn grootvader op de muur latjes getimmerd waren, waarop jute was gespannen. Daarop was behang geplakt. We noemden die ruimte daarachter rattegangen.

Het feit dat de Rijksdienst voor Monumentenzorg niet gelukkig is met het nieuwe Catshuis is volledig aan de dienst zelf te wijten. Dan hadden ze maar regelmatig de verbouwing moeten controleren.