Cats en de gevel

Bij de artikelen over de recente verbouwing en herinrichting van het Catshuis (Z, 24 januari)plaatste u tekeningen van mijn hand, die het wisselend gevelbeeld weergeven van 1652 tot 1962. Helaas ontbreken mijn naam en de herkomst van deze afbeeldingen. De tekeningen zijn ontleend aan mijn boekje `Catshuis tussen schrale duinen en geurige kruiden', uitgave Ministerie van Algemene Zaken, Den Haag 1987.