Artsenvereniging ontslaat 350 man

De Nederlandse Huisartsenvereniging (HLV) heeft het collectief ontslag voor 350 personeelsleden aangevraagd. Het ontslag zou per 1 juli ingaan. Het ontslag is noodzakelijk, omdat het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland niet meewerken aan een overheveling van de onderzoeksactiviteiten naar regionale organisaties.