Artsen tegen verscherping WAO-regels

Artsen in Nederland maken zich zorgen over de plannen van minister De Geus (Sociale Zaken) om de keuringscriteria voor de WAO te verscherpen.

Dat heeft de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG), de brancheorganisatie van Nederlandse artsen, gisteren in een open brief laten weten aan de Sociaal Economische Raad (SER).

,,Nederland is een geciviliseerd land. Waarom wil het kabinet de WAO-regels zo nodig strenger maken'', zegt Jan Hein Wijers, arts en bestuurslid van de KNMG, desgevraagd. ,,We willen toch niet dat er meer mensen op straat belanden?''

Eerder heeft de Tweede Kamer kritiek geuit op de plannen van minister De Geus, die met ingang van 1 juli de WAO-regels wil verscherpen.

De KNMG, die 33.000 leden telt, heeft laten weten meer te zien in de alternatieve keuringscriteria voor de WAO die onlangs zijn opgesteld door de SER. Deze criteria zijn minder streng dan degen die De Geus voorstelt. Werkgevers en vakbonden binnen de SER zijn het eerder al eens geworden over deze criteria. Hiermee kan voldaan worden aan de doelstelling dat er jaarlijks maximaal 25.000 nieuwe WAO-gevallen bij mogen komen, zo blijkt uit onderzoek van het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV), het Centraal Planbureau en het ministerie van Sociale Zaken.

De discussie gaat onder meer over de definitie van `volledige arbeidsongeschiktheid'. In het SER-advies kan iemand volledig afgekeurd worden als hij of zij niet meer in staat is om een vijfde van zijn oude loon te verdienen. De aard van de ziekte speelt hierbij geen rol.

De Geus hanteert een andere, scherpere definitie: iemand is volledig arbeidsongeschikt als hij of zij om medische reden zelfs geen simpel werk meer kan doen, en niet in staat is om een kwart van het minimumloon (ongeveer 60 euro per week) te verdienen. De hoogte van het laatste inkomen doet er hierbij niet toe.

Wijers: ,,Een journalist die niet meer kan typen, maar wel nog een paar uur per week achter de lopende band kan staan, krijgt op basis van de regels van De Geus straks geen arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar gewoon bijstand. Dat gaat op een gegeven moment fout.'' In de plannen van De Geus moeten artsen ook vaststellen dat een werknemer duurzaam volledig arbeidsongeschikt is. ,,Hoe kan je met zekerheid zeggen dat iemand nooit meer arbeid kan verrichten?'' De KNMG vreest dat daardoor de medicalisering zal toenemen: werknemers gaan zich fixeren op hun klachten, en zoeken daarvoor bevestiging in het medische circuit, omdat alleen volledige afkeuring enige inkomenszekerheid biedt.