AIVD

Het bericht Geen rol AIVD bij bescherming van Pim Fortuyn (29 januari, pagina 3) doet het voorkomen dat Kamerleden zitting hebben in de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De commissie bestaat echter uit onafhankelijke leden die worden benoemd door de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft daarnaast een eigen commissie met acht fractievoorzitters (uitgezonderd de SP) voor controle op de veiligheidsdiensten.