VS erkennen mogelijke fouten bewijs tegen Irak

Het Amerikaanse Witte Huis heeft voor het eerst toegegeven dat de inlichtingen die zijn gebruikt om de oorlog tegen Irak te rechtvaardigen mogelijk fout zijn geweest. Maar volgens Condoleezza Rice, de Nationale Veiligheidsadviseur van president Bush, is een onafhankelijk onderzoek niet nodig.

Rice erkende gisteren op de Amerikaanse televisiezender CBS ,,dat er verschillen bestaan over wat we wisten toen we erin [Irak] gingen en wat we op de grond hebben aangetroffen''. Maar, zei Rice, ,,dat is geen verrassing voor een land dat zo gesloten en geheimzinnig was als Irak. Een land dat er alles aan deed de Verenigde Naties en de wereld te misleiden.''

Rice reageerde daarmee op de oproep van de zojuist afgetreden Amerikaanse chef-wapeninspecteur David Kay voor een onafhankelijk onderzoek naar de fouten die voor de oorlog zijn gemaakt. Kay verklaarde vorige week na maanden vergeefs zoeken in Irak dat er geen massavernietigingswapens lagen opgeslagen in het land.

President Bush heeft tot voor kort volgehouden ervan overtuigd te zijn dat massavernietigingswapens in Irak zouden worden ontdekt. De belangrijkste rechtvaardiging voor de Verenigde Staten om Irak binnen te vallen was het gevaar voor de internationale veiligheid dat van de Iraakse massavernietigingswapens zou uitgaan. Maar meer dan negen maanden na de val van Bagdad is nog geen spoor van die wapens gevonden.

Toch ziet Rice geen noodzaak voor een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de inlichtingendiensten. De Iraq Survey Group, waarvan Kay aan het hoofd stond, heeft zijn zoektocht naar verboden wapens nog niet afgerond. En bovendien, zei Rice, zijn de inlichtingendiensten al een eigen intern onderzoek begonnen.

Ook verdedigde zij de beslissing van Bush Irak aan te vallen. Volgens Rice had hij geen keus. ,,De afweging van de president om de oorlog te verklaren was gebaseerd op het feit dat Saddam Hussein de internationale gemeenschap al twaalf jaar lang had uitgedaagd en weigerde rekenschap te geven van de opslag van wapens'', aldus Rice tegenover televisiezender ABC. ,,Niemand kon rekenen op de goede wil van Saddam Hussein wanneer hij ons had verteld dat hij niet over antrax had beschikt. Hij heeft niet eens getracht [dat duidelijk te maken].''

Rice zei ook te geloven dat mogelijk veel bewijsmateriaal verloren is gegaan door de chaos die plunderaars op de Iraakse ministeries en andere instellingen hadden aangericht direct na het begin van de Amerikaans-Britse invasie van Irak. Volgens critici is dat een argument dat de Verenigde Staten ook zelf zou kunnen worden aangerekend, omdat het leger onvoldoende zijn best zou hebben gedaan die strategisch gevoelige plekken direct na het begin van de oorlog te beschermen.

Eind vorige week gaf Colin Powell, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, toe dat Irak mogelijk geen massavernietigingswapens bezat voor het begin van de oorlog. Ook dat was een reactie op de uitspraken van Kay. Minister Powell legde voorafgaand aan de oorlog een vlammende verklaring af ten overstaan van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waarin hij ,,onomstotelijk bewijs'' presenteerde tegen Irak.