Voor fiscus is NAC gelijk aan goed doel

Een betaald-voetbalvereniging heeft bij schenkingen dezelfde status als bijvoorbeeld het Rode Kruis of Artsen zonder Grenzen. Donaties van voetballiefhebbers hoeven om die reden, net als bij `goede doelen', nauwelijks te worden belast.

Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch van deze week. Voetbalclub NAC was de rechtszaak begonnen nadat de Bredase club 60 procent successiebelasting moest betalen over een nalatenschap van een supporter. Bij instellingen als het Rode Kruis bedraagt die belasting slechts 11 procent.

Volgens het Hof dient het betaald voetbal, net als charitatieve instellingen, een algemeen nut. ,,Betaald voetbal is naar het oordeel van het Hof gelijk te stellen met de spelen in het Romeinse rijk waarin met `brood en spelen' werd voorzien in de behoeften van de bevolking'', aldus het hof.

De uitspraak, waartegen de belastingdienst inmiddels in cassatie is gegaan, kan ervoor zorgen dat de fiscus indirect clubs sponsort. Grote schenkingen aan een club zijn dan immers aftrekbaar, zodat de fiscus maximaal 52 procent van het bedrag bijdraagt aan zo'n schenking.

De speciale regeling voor de schenking geldt volgens het hof niet voor sportbonden of amateurverenigingen. Die dienen, zo blijkt ook uit eerdere uitspraken, beide in mindere mate het algemeen nut dan een betaald-voetbalvereniging.

Het argument van de inspecteur dat NAC – dat in 2001 overigens nog te maken kreeg met een inval van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) – entree heft en dus niet belangeloos het algemeen nut behartigt, snijdt volgens het hof geen hout. Ook bij musea, ,,welke in principe als algemeen nut beogende instellingen worden erkend'', is entreeheffing zeer gebruikelijk.