Strijd tegen terrorisme

Vice-president Cheney van de VS heeft in Davos laten weten dat Europa te weinig meewerkt aan de strijd tegen het terrorisme (NRC Handelsblad, 26 januari). ,,De dagen dat landen de andere kant op kunnen kijken terwijl regimes mensenrechten vertrappen [...] zijn voorbij'', aldus Cheney. Over schendingen van mensenrechten door de VS zelf deed de vice-president er evenwel het zwijgen toe. Al maandenlang worden op Guantanamo Bay mensen vastgehouden zonder vorm van proces of aanklacht, een toestand waar onder andere Amnesty International protest tegen heeft aangetekend.

Maar Europa heeft nog andere redenen de woorden van de vice-president niet voor zoete koek te slikken. In Irak zijn geen massavernietigingswapens te vinden, een link tussen Al-Quada en Saddam heeft nooit bestaan, en het plan Irak binnen te vallen stond reeds vanaf dag één op de agenda van Bush. Het zou overigens ook de felle voorstanders hier te lande (Balkenende, Van Aartsen, Scheffer) sieren als zij toegeven ongelijk te hebben gehad.

Hoe duidelijker wordt dat de Amerikaanse regering bewust gelogen heeft om Irak binnen te vallen, hoe minder Europese bondgenoten geneigd zijn mee te werken. En terecht. ,,Er komt een moment waarop bedrog en ontkenning moeten worden aangezien voor wat ze zijn.'' Deze woorden van Cheney waren ongetwijfeld gericht aan Irak, maar ze zouden evengoed betrekking kunnen hebben op de Amerikaanse regering zelf.

Terrorisme is een gevaar dat nauwelijks overschat kan worden. Tegen dit gevaar is samenwerking van alle democratische landen geboden. Maar dan wel een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en respect. Dat deze Bush-administratie vaak nul op het rekest krijgt, heeft zij slechts aan zichzelf te wijten. Volgens Cheney moet Europa zijn verantwoordelijkheid nemen en samenwerken met de VS in de strijd tegen de terreur. Een verantwoord optreden evenwel bestaat veeleer uit overleg en diplomatie (zoals de geslaagde missie naar Iran heeft laten zien) dan zich ondoordacht aan te sluiten bij oorlogszuchtige boemannen.