Rijkswaterstaat: lek waterleiding oorzaak in Stein

Volgens Rijkswaterstaat is een gesprongen waterleiding de oorzaak van de uitstroom van water uit een stuk dijk in het Julianakanaal bij het Limburgse Stein. Onderzocht wordt of dit ook de oorzaak van het verzakken van de dijk was.

3