Rapport-Fortuyn `onzorgvuldig'

Het aanvullend onderzoek naar de beveiliging van Pim Fortuyn maakt duidelijk dat de onderzoekscommissie-Van den Haak steken heeft laten vallen. Dat is de conclusie van LPF-Kamerlid Eerdmans. De onafhankelijke commissie van toezicht ondervroeg na publicatie van het rapport-Van den Haak nog twee personen van de AIVD en de KLPD en maakte de resultaten gisteren openbaar. De gesprekken leverden weinig nieuwe informatie op, maar volgens Eerdmans maken ze duidelijk dat de AIVD destijds ,,roekeloos en onzorgvuldig'' heeft gehandeld door beveiliging van de LPF-leider achterwege te laten.