Pensioenakkoord

In het artikel Akkoord kosten pensioen (29 januari, pagina 14) staat dat werkgevers doorgaans eenderde van de pensioenpremies betalen. Dat is onjuist. Het is tweederde.