Pas verschenen: Non fictie

Katie Heyning en Gerrit van Herwijnen: `Om prijs en plaats'. De Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003. Grote Zeeuw Katernen, deel 3, 207 blz. €29,–

Ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van de Middelburgse Teeken Akademie worden in Middelburg vijf tentoonstellingen gehouden. Hierbij verscheen dit uitvoerig geïllustreerde boek. Met bijdragen over destijds vooraanstaande tekenaars en architecten, over het onderwijs, de prijzen die werden toegekend en over de tentoonstellingen van de ijverige Zeeuwse tekenaars.

Leo van Bergen: Menslievende en Nationale Taak. Oorlog, kolonialisme en het Rode Kruis in Nederlandsch-Indië 1870-1950. Aspekt, 302 blz. €26,98

Voor dit boek onderzocht de medisch historicus Van Bergen de medische hulpverlening in het oude Indië. Het Nederlands-Indische Roode Kruis, opgericht in 1870, blijkt ook te zijn ingeschakeld bij het bereiken van militaire en koloniale doeleinden.

H.Janse: De oude Kerk te Amsterdam. Bouwgeschiedenis en restauratie.

Rijksdienst voor de Monumentenzorg/Waanders, 480 blz. €49,95

Ook dit zevende deel in de reeks `Cultuurhistorische studies' blinkt uit in volledigheid en is voorzien van enkele honderden illustraties. Oude prenten, bouwtekeningen en foto's van beelden, schilderingen, grafstenen en gebrandschilderde ramen laten geen plek van deze mooiste kerk van Amsterdam onopgemerkt. Met een bevlogen voorwoord van Kees Fens.