Olympische ruil

Door de Olympische Spelen van dit jaar in Athene kan een einde komen aan een ongeveer tweehonderd jaar oude ruzie. Aan het begin van de negentiende eeuw verwierf de Britse ambassadeur in Griekenland, Lord Elgin, de zogenaamde Parthenon of Elgin Marbles. In 1806 stuurde hij ze naar zijn moederland. Daar staan ze vanaf 1816 tot grote Griekse irritaties in het British Museum om te worden beschouwd als één van de belangrijkste westerse cultuurdragers. Deze maand is een actie begonnen in Groot-Brittannië om de zaak te beslechten, juist omdat de Spelen terugkeren in hun thuisland. Want deze affaire bezwaart regelmatig de verhoudingen tussen de twee landen.

De Marbles zijn friezen uit de Parthenon-tempel in Athene. Ze zijn zo'n 2.500 jaar oud. Niet alleen deze voorwerpen werden uit Griekenland weggehaald, ook andere archeologische vondsten. Al jaren wil Griekenland deze objecten terug, omdat ze volgens het land oneigenlijk zouden zijn verkregen. Teruggave werd steevast geweigerd, mede met het argument dat de Marbles zouden zijn weggerot als ze niet waren weggehaald naar Londen. De Grieken daarentegen leggen de nadruk op de eenheid van het Parthenon.

Een oplossing dient zich aan sinds deze maand Britse prominenten een campagne zijn begonnen om de Marbles terug te geven. De campagnevoerders hebben verder voorgesteld dat Britse museums in ruil makkelijker toegang moeten krijgen tot Griekse bezittingen om die tentoon te stellen. Dat is overigens niet alleen bedoeld om een onrechtvaardigheid uit de wereld te halen, maar heeft ook een hoog gehalte aan eigenbelang. Londen wil heel graag de Olympische Spelen van 2012 organiseren en hoopt met een spectaculair einde aan dit conflict zijn kansen te verhogen. Athene moet volgens de activisten nog voor de komende Spelen zijn antiquiteiten terugkrijgen, waarna de Britten interessant kunnen doen door te zeggen dat niemand beter dan zij snappen wat de waarde van oudheden is. En voor dat besef mogen ze als beloning vast wel de Spelen weer een keer organiseren.

Zowel de Britse regering als het British Museum reageert nog weinig enthousiast. Een woordvoerder van het ministerie van Cultuur zei dat het geen druk zou uitoefenen op het museum om de Marbles terug te sturen. Museumdirecteur MacGregor zei dat hij niet van plan is op de eisen van de activisten in te gaan. ,,Alleen hier kan de wereldwijde waarde van de sculpturen worden getoond.'' Jaarlijks trekt zijn instituut vijf miljoen mensen.

Volgens Athens News van 16 januari zou uit een Britse opiniepeiling blijken dat 81 procent van de ondervraagden voor teruggave is.

www.marblesreunited.org.uk/

www.parthenon2004.com/

jurryt@xs4all.nl