Margit Widlund Fonds

In het bericht over het door Anna Enquist ingestelde fonds ter nagedachtenis van haar omgekomen dochter (NRC Handelsblad, 27 januari) ontbreken twee niet onbelangrijke gegevens. 1. Het Margit Widlund Fonds is als Fonds op Naam ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. 2. Voor het Margit Widlund Stipendium kunnen geen aanvragen worden ingediend. Een commissie van deskundigen kent het stipendium jaarlijks toe aan een jonge zangeres die uit een van de andere Fondsen op Naam een muziekbeurs heeft gekregen.