Kritiek oppositie aanpak Schiphol

PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer vrezen dat Schiphol door het gebruik van andere vliegroutes probeert onder de strenge milieunormen uit te komen. Dit bleek gisteren tijdens overleg met staatssecretaris Schultz (Verkeer en Waterstaat) over de problemen met de parallelle Zwanenburg- en Polderbaan.

Sinds november vorig jaar, toen de vijfde baan op Schiphol in gebruik werd genomen, doen zich moeilijke situaties voor bij landing of vertrek van vliegtuigen op deze banen. Vliegtuigen wijken af van de vastgelegde routes, waardoor een veiligheidsrisico kan ontstaan. Schultz heeft dat ook toegegeven in antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer. Als voorlopige maatregel laat de verkeersleiding de toestellen nu een andere route vliegen, waardoor de overlast in enkele wijken nabij de luchthaven toeneemt.

De Kamerleden Duyvendak (GroenLinks) en Samsom (PvdA) uitten in het overleg met de staatssecretaris gisteren de beschuldiging dat de luchthaven zo de hand wil lichten met de wettelijke normen voor geluid, lawaai en vervuiling. Hiervoor citeerden beide Kamerleden uit de brief die de verkeersleiding naar Schultz heeft gestuurd. Daarin wordt gesteld dat de normen op korte termijn kunnen worden gehandhaafd, maar dat later dit jaar problemen ontstaan. ,,Dan zal de norm op een of twee handhavingspunten worden overschreden'', lazen Duyvendak en Samsom voor.

Hun argwaan is extra groot omdat eerder vorig jaar bekend werd dat er een rekenfout was gemaakt bij het geplande banengebruik. Hierdoor zouden er meer vluchten van de Zwanenburgbaan moeten vertrekken dan beloofd.

Ook het Kamerlid Haverkamp (CDA) toonde zich ,,onaangenaam verrast'' door de aangekondigde maatregelen. Volgens hem ligt de oorzaak van de ellende in de nieuwe luchtvaartwet met zijn strenge regels. ,,Het wordt pijnlijk duidelijk dat toenmalig minister Netelenbos ziende blind en horende doof is geweest'', stelde het Kamerlid vast. Volgens Schultz is het niet direct de wet waardoor de problemen ontstaan, maar de hiervan afgeleide maatregelen van bestuur. ,,Daarmee werd alles dichtgetimmerd'', aldus Schultz.

Het Kamerlid Hofstra (VVD) was opgelucht dat er ,,geen acuut gevaar'' dreigt en stelde vast dat het gebruik van het banenstelsel voor piloten ingewikkelder is geworden dan dat ,,van Quito in het Andesgebergt of van het oude vliegveld van Hongkong waar je tussen de flatgebouwen door moest vliegen''.