Kamer verdeeld over Achterhoek

De Tweede Kamer is verdeeld over de grote herindeling van 25 gemeenten in het oosten van het land. Een van de voornaamste twistpunten was of er wel draagvlak bestaat onder de burgers. Dit bleek gisteren bij het debat over de herindeling van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers alsmede Bathmen. Verscheidene fracties hebben er moeite mee dat de plannen voor de herindeling, die dateren uit 1999, zijn gebaseerd op achterhaalde opvattingen. Het toenmalig kabinet was voorstander van grote gemeenten.

In het in mei ingediende wetsvoorstel van minister Remkes (Binnenlandse Zaken), gebaseerd op een notitie uit 1999, worden 25 gemeenten opgeheven en samengevoegd tot negen nieuwe. Ook komt er een grenswijziging tussen Gelderland en Overijssel.

Grootste tegenstanders zijn LPF, SP, D66 en ChristenUnie. SGP en GroenLinks waren iets milder, maar hebben eveneens bedenkingen. De tegenstanders wijzen op de grote weerstand in de betrokken gemeenten en vinden dat dergelijke grote wijzigingen ,,vanuit de bevolking'' moeten komen en niet door het Rijk opgelegd. Coalitiegenoot D66 pleitte dan ook voor ,,een cesuur'' tussen het oude en het nieuwe beleid.

Een meerderheid van CDA, PvdA en VVD pleitte voor de versterking van de gemeente Doetinchem door toevoeging van de gemeente Wehl en een grenscorrectie te maken met de gemeente Zelhem. Het kabinet had Doetinchem juist met rust gelaten. Verder moet volgens de drie partijen Doesburg samengevoegd worden met Angerlo en Zevenaar. Doesburg bleef in het kabinetsstandpunt juist zelfstandig. Remkes zei dat het kabinet draagvlak serieus neemt, maar dat het niet het enige criterium is. Ook de bestuurskracht kan doorslaggevend zijn. Volgens hem leiden zijn voorstellen tot een evenwichtige regio. Dinsdag wordt over het wetsvoorstel gestemd.