Hoogervorst: huisarts onder eigen risico

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) wil ook de huisarts onder het `eigen risico' van ziekenfondspatiënten laten vallen. Dit zei hij gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Volgens Hoogervorst zal dit op zo'n manier gebeuren dat er geen onoverkomelijke drempels komen voor mensen die echt hulp nodig hebben. Het invoeren van een verplicht eigen risico voor de zorg in 2005 is in het regeerakkoord vastgelegd.

De minister wil de werkbelasting van de huisarts verlichten. Huisartsen klagen erover dat veel mensen onnodig een beroep op hen doen. Een meerderheid in de Tweede Kamer is grotendeels akkoord met het plan van Hoogervorst. De oppositie in de Kamer, die het oneigenlijk gebruik wel als een probleem onderkent, wijst elke vorm van `remgeld' van de hand.

Om een mogelijk dreigend tekort aan huisartsen in de toekomst te voorkomen is onder meer een efficiëntere organisatie van de eerstelijnshulp noodzakelijk. Een deel van het werk van de huisarts kan door andere hulpverleners (daartoe opgeleide verpleegkundigen) worden gedaan, terwijl door betere samenwerking met onder meer wijkverpleegkundigen en psychologen ook minder beslag op de huisarts wordt gelegd. Deze kan dan ook een grotere praktijk aanhouden, aldus Hoogervorst. Eerder werd al de opleidingscapaciteit uitgebreid.

De minister wil verder dat bedrijfsartsen, die sinds kort patiënten naar specialisten mogen verwijzen, ook medicijnen gaan voorschrijven. Verder wil hij dat mensen direct naar de fysiotherapeut kunnen stappen, zonder eerst bij de huisarts langs te gaan.

Zorgverzekeraars en de landelijke huisartsenbond krijgen van de minister nog tot 15 februari de tijd om het samen eens te worden over een nieuwe honoreringsstructuur voor de huisartsenzorg.

Behalve de honorering van de artsen (volgens Hoogervorst ,,riant in vergelijking met de omringende landen'') regelt die ook de financiering van de praktijkkosten en -ondersteuning en de huisartsenposten. Deze laatste dienen onder meer voor de avond-, nacht- en weekenddiensten, wat verkorting van de werkweek van de huisarts mogelijk maakt.