Geniet, maar claim met mate

U bent gewaarschuwd. Doorlezen kan uw humeur verpesten.

Het lijkt wel alsof steeds meer aanbieders van producten en diensten zich bij voorbaat indekken tegen klachten van klanten die niet tevreden zijn en, in het meest vervelende geval, een gepeperde schadeclaim indienen. De waarschuwingsteksten op hun producten worden explicieter. Zij formuleren steeds kronkeliger volzinnen waaruit moet blijken dat het wel lijkt alsof zij verantwoordelijk zijn, maar dat zij dat natuurlijk niet zijn.

Juristen noemen zoiets een disclaimer, en dat woord maakt duidelijk dat Amerikaanse normen en waarden oprukken. Een goeie vertaling ontbreekt, maar de zegswijze bestaat wel: de koper heeft een garantie tot aan de deur.

Wie een prospectus van een bedrijf leest dat aandelenkapitaal wil aantrekken, moet zich eerst een weg banen door frases waarin banken hun handen juist aftrekken van de inhoud. Maar zelfs dan kan het mis gaan: de rechter veroordeelde internetbedrijf World Online onlangs wegens het niet rectificeren van eigen uitlatingen in de verschillende media.

Overheidsdruk dwingt producenten tot teksten die geen reclame zijn. Roken kan dodelijk zijn. Geniet, maar drink met mate. Wie volgt? Producenten van vetmakertjes verzetten zich afgelopen week bij monde van Unilever-voorman A. Burgmans tegen een aparte belasting om consumenten te ontmoedigen. Wellicht gaan zij mokkend wel akkoord met een kleurrijke sticker: Vet vervet.

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, is ook zo'n mooie zin die zonder overheidsdruk waarschijnlijk niet op beleggingsproducten was geplakt. Wie een ingewikkelder financieel product koopt krijgt gratis een zogeheten financiële bijsluiter waarin de kosten en de risico's worden uitgelegd. De beurswaakhond AFM kondigde deze week een evaluatie aan, maar het bankwezen weet nu al wat het wil: een bondiger versie. Een risico-indicator, à la de milieu-indicator voor wasmachines.

En wie dacht dat hij een pensioen had waarvan de waarde jaarlijks wordt aangepast aan de prijsstijgingen (indexatie) wordt binnenkort uit die droom geholpen. De pensioenwereld heeft afgesproken dat zij helderder gaat communiceren. ,,De indexatie van uw pensioen is voorwaardelijk; er is geen recht op indexatie en het is ook voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre indexatie zal plaatsvinden.'' Niet afgesproken is of deze boodschap gezien de doelgroep in een extra groot lettertype zal worden gezet.

Humeur verpest? Sorry. U was gewaarschuwd.