Geen wet voor radon

Staatssecretaris Van Geel (Milieu) wil de stralingsbelasting in nieuwe woningen verlagen, maar zal hiervoor geen aparte wettelijke regel instellen. Dit blijkt uit de notitie `Nuchter omgaan met risico's' die de staatssecretaris vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In zijn notitie behandelt Van Geel drie zaken die op een of andere manier een risico kunnen inhouden. Over het radongas, een radioactief edelgas dat vrijkomt uit bouwmaterialen zoals beton en gips, zegt hij dat er ,,harde afspraken gemaakt zijn'' met de bouwwereld. Van Geel vindt een aparte wettelijke maatregel, zoals invoering van een maximumnorm, daarom overbodig. Jaarlijks krijgen volgens schatting van deskundigen zo'n duizend mensen longkanker door de werking van radon in woningen. Naast de afspraken met de bouwwereld noemt Van Geel ook betere ventilatie als voorbeeld van wat burgers zelf kunnen doen om de stralingsbelasting aan radon te verminderen.

Over het gevaar van hoogspanningsmasten schrijft de staatssecretaris dat zoveel mogelijk moet worden vermeden dat kinderen in de buurt van deze installaties verblijven. Het elektromagnetisch veld van de hoogspanningsmasten zou het risico op leukemie bij kinderen vergroten. Daarentegen is het gevaar van GSM-masten voor de bevolking volgens Van Geel slechts gering, maar moet wel regelmatig worden gecontroleerd.