Amsterdam

De straat kleumt, een agent

gaapt in houding

naar vrouwen, hun monden

geschilderd genotkleur, zij

dreunen de deuren voorgoed.

Van ver gonst het donker en

wiegelt het water een

dronken ballon aan de

kant op zijn rug.

Een hand is nabij maar hij

talmt zich te roeren dan

tussen de hoeren

op de Dovemansbrug.

    • Hagar Peeters