Ambtseed voor nieuwe ambtenaar

In Rotterdam hebben 48 nieuwe gemeenteambtenaren gisteren de ambtseed afgelegd. Zij beloofden dat ze hun taken ,,eerlijk, getrouw en nauwgezet'' zullen vervullen, zich zullen ,,gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt'', ,,zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar'' zullen zijn en niets doen ,,dat het aanzien van het ambt zal schaden''.

De beëdiging van gemeenteambtenaren loopt vooruit op een wijziging van de Ambtenarenwet, die gemeenten verplicht een integriteitsbeleid te voeren, een gedragscode in te stellen en hun ambtenaren de ambtseed te laten afleggen. De ambtseed voor gemeenteambtenaren is ,,een in onbruik geraakte gewoonte'' die vooruitlopend op de wettelijke verplichting in veel gemeenten weer zijn intrede doet, aldus een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

In Rotterdam heeft de beëdiging van nieuwe ambtenaren voortaan elke maand plaats in het bijzijn van een lid van het college van B en W. Voorafgaand aan de eedaflegging wordt de gedragscode besproken aan de hand van dilemma's waar een ambtenaar voor kan komen te staan. Zoals: `Ik heb voor onze dienst zes pc's besteld. Als ik de verkoper terloops om advies vraag voor de aanschaf van een kleurenprinter voor mijzelf, biedt hij mij vijftig procent korting aan. Gezien zijn marge op de pc's kan dat er wel af, vindt hij. Wat doe ik?'