`Schiphol houdt zich aan regels'

Schiphol heeft zich vorig jaar in het algemeen goed aan de regels gehouden. Dat is de conclusie van de inspecteur-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de zogenoemde handhavingsrapportage over het vliegverkeer op de luchthaven.

De belangrijkste bevinding van de inspectie is dat de normen voor veiligheid, geluidsoverlast en vervuiling in de periode tot 1 november vorig jaar niet zijn overschreden. ,,Bij geen van de meetpunten voor geluid is overschrijding geconstateerd'', aldus de rapportage. De inspecteur-generaal heeft daarom geen maatregelen hoeven nemen. Staatssecretaris Schultz heeft het rapport overgenomen en naar de Tweede Kamer gestuurd.

De inspectiedienst van het ministerie heeft wel aanmerkingen op de luchtverkeersleiding die in vier gevallen toestellen tijdens nachtelijke vluchten te veel van de voorschreven banen of vlieghoogtes liet afwijken. Eén keer landde een toestel op een andere baan dan was aangegeven. De dienst is daarom een bestuurlijke boete aangezegd van ruim 40.000 euro. De verkeersleiding verweert zich daartegen. Over twee maanden wordt beslist of de boete ook werkelijk moet worden betaald.

In de rapportage wordt gemeld dat zich per jaar ,,enkele tienduizenden afwijkingen'' voordoen bij het aanvliegen of het vertrek van de luchthaven. Dat aantal is te groot ,,om voor elke geregistreerde afwijking een oorzaakanalyse uit te voeren''. Alle, zelfs de geringste afwijkingen wordt geregistreerd. Volgens de inspectie ontstaan sommige afwijkingen door instructies van de verkeersleiders of zijn het gevolg van het handelen van de gezagvoerder. De meeste ,,marginale'' afwijkingen bleken te bestaan uit geringe bochtafsnijdingen, zo meldt de inspectie van Verkeer en Waterstaat. Opvallende afwijkingen worden besproken met de betreffende luchtvaartmaatschappijen. Overdag doet zich het verschijnsel volgens de rapportage niet meer voor. Afsnijdingen die in de nacht zijn waargenomen waren volgens de rapportage wel van betekenis. De inspecteur-generaal zal nog zes maatschappijen benaderen om informatie te krijgen over de oorzaak van deze `significante' afwijkingen. Daarna zal worden beslist of boetes worden opgelegd. De recente problemen bij het gebruik van de parallel lopende Zwanenburg- Polderbanen, waarbij fors van de opgegeven routes wordt afgeweken, zijn niet in het onderzoek betrokken omdat deze zich na 1 november hebben voorgedaan. Het parlement is hierover ongerust en zou er vanmiddag met staatssecretaris Schultz over spreken.