Ramdas en multiculti

Anil Ramdas, van wie het, zelfs als hij in India gehuisvest is, niet duidelijk is of hij tot het autochtone of allochtone kamp behoort, is het daarom bij uitstek vergund een duit in het multiculti zakje te doen. In NRC Handelsblad van 19 januari komt hij tot de slotsom dat je je als minderheid aan de regels van het land te houden hebt, zoals je in Nederland ook rechts moet houden in het verkeer om algehele chaos te voorkomen. Zou er een allochtoon uit een linksrijdend thuisland te vinden zijn die daar enige moeite mee heeft?

De vergelijking slaat de plank finaal mis, het zou betekenen dat een immigrant in de zuidelijke VS twee eeuwen geleden zijn mond maar beter kon houden over het instituut slavernij, waar de lokale economie op dreef. 's Lands culturele wijs, normen, wetten en regels op één lijn stellen met verkeersregels gaat niet op. Ramdas toont zich hiermee een slecht leerling van zijn grote voorbeeld Naipaul.