Prijzenwet voor medicijn zonder patent

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) komt binnenkort met een prijzenwet voor medicijnen waarvoor geen patent meer geldt, de zogenoemde generieke middelen.

Hoogervorst gaat er daarbij vanuit dat deze medicijnen ten minste 27 procent goedkoper worden. Een al eerder ingevoerde prijzenwet voor patentmedicijnen leidde tot een prijsdaling met zo'n 20 procent.

De nieuwe wet maakt deel uit van een pakket maatregelen waarmee Hoogervorst hoopt de stijging van de uitgaven voor de medicijnen (jaarlijks zo'n 10 procent) te kunnen beteugelen. De Tweede Kamer stemde gisteren in hoofdlijnen in met de aanpak van de minister, die verder onder meer voorziet in een vernieuwd vergoedingsysteem voor medicijnen en strenger toezicht van zorgverzekeraars op het voorschrijfgedrag van huisartsen en medisch specialisten.

Hoogervorst kondigde ook een onderzoek aan naar de mogelijkheid om belasting te heffen op de uitgaven die farmaceuten doen voor het aan de man brengen van hun producten. De marketingkosten voor patentmedicijnen belopen volgens de minister circa een kwart van de verkoopprijs. In totaal schat hij de uitgaven aan marketing in Nederland op 600 à 700 miljoen euro. Volgens de minister, die daarover binnenkort met staatssecretaris Wijn (Financiën) overlegt, is een `marketing-tax' mogelijk – hij heeft het idee in Frankrijk opgedaan waar deze belasting al wordt geheven.

Hoogervorst onderhandelt nu met apothekers en verzekeraars over de kostenbeheersing bij de medicijnenverstrekking (circa vier miljard euro, ruim 9 procent van de uitgaven voor de zorgsector). Daarbij wordt ook een oplossing gezocht voor het afromen van de bonussen en kortingen die apothekers bij toeleveranciers bedingen. Het totaalbedrag wordt dit jaar geschat op zo'n 850 miljoen euro.

Al enkele jaren worden de bonussen bij de apothekers gedeeltelijk afgeroomd. Een vorig jaar ingevoerde aanscherping van de regeling werd onlangs door de rechter afgekeurd. Daardoor dreigt de minister 450 miljoen euro mis te lopen. Hij beloofde de Kamer op korte termijn een juridisch wel houdbare maatregel op te leggen.

De minister wil apothekers ook anders gaan honoreren, zodat ze minder afhankelijk worden van kortingen en bonussen. In 1992 besloot staatssecretaris Simons apothekers toe te staan om kortingen en bonussen als inkomstenbron te gebruiken. In ruil daarvoor werd de vergoeding voor de verwerking van recepten niet verhoogd.