Leger VS overvol

Het Amerikaanse leger zal tijdelijk worden uitgebreid met 30.000 man. Daarmee overschrijdt het ministerie van Defensie de limiet van 482.000 man, door het Congres vastgesteld. De maatregel is nodig door het langdurige verblijf in Irak en Afghanistan. Daar worden de troepen momenteel vervangen en ingekrompen van 130.000 naar 105.000 man.