Kabinetsbeleid

Vrijheid en Democratie staan hoog in het vaandel van onze snel veramerikaniserende samenleving. Echter, naar wie het niet met het huidige kabinetsbeleid eens is, wordt niet geluisterd. Wie daarnaast ook nog eens geen Nederlandse papieren heeft, al woont hij hier misschien al vele jaren, heeft niet alleen niets in te brengen, maar heeft ook geen vrijheid om een bestaan op te bouwen, of om in vrede, gezondheid en veiligheid in ons `democratische' en `vrije' land te leven. Normen en waarden; die leuze scoort hoog onder dit kabinet. Opstaan voor een oude dame in het openbaar vervoer; maar als die dame een buitenlandse is, azen we wel op haar leegkomende huis wanneer ze gedeporteerd wordt. We laten haar graag in haar waarde, maar de menselijke waarde van een dak boven haar hoofd is voor haar verboden.

Wij zijn menslievend, wij deporteren niet, zoals de Duitsers in de jaren '40; wij zetten slechts massaal uit, in het gunstigste geval met een vliegticket en een zakcentje, om in de woestijn van het eigen land te creperen door sociale uitstoting. of door honger, of door het geweld van het eigen regime.

De kortzichtigheid van dit kabinetsbeleid zal grote gevolgen hebben.

Veel immigrantenkinderen ervaren hier de angst en de wanhoop van hun ouders, omdat zij als ongewensten in ons land voortdurend vrezen opgepakt en zonder toekomst weggestuurd te worden. Het zit er dik in dat deze negatieve ervaringen in de nabije toekomst een nieuwe generatie terroristen zonder mededogen zal aankweken. Het zou wel eens kunnen dat de haat en de frustratie t.a.v. het inhumane Europa, inclusief Nederland, op den duur alleen met grof geweld zal worden bestreden, met alle ellende en alle gevaren van dien.

    • A.E. Bosch