Gemeenten dagen bouwers

De door de bouwfraude benadeelde gemeenten dagen 43 bouwbedrijven voor de rechter. Met deze rechtszaken willen de 75 in een stichting verenigde gemeenten de schade verhalen die bouwers door het maken van onwettige prijsafspraken hebben veroorzaakt. Volgens de gemeenten hebben de bouwbedrijven de prijzen van bouwprojecten jarenlang systematisch verhoogd, ten koste van de gemeenten.

Vanochtend werd bovendien bekend dat het openbaar ministerie zeven ambtenaren gaat vervolgen wegens hun aandeel in de bouwfraude.

Gisteravond heeft het bestuur van de `Stichting Regres en Verhaal Kosten Bouwfraude' besloten welke bouwprojecten als proefproces voor de rechter komen. Het gaat om zes projecten, alle infrastructureel van aard. Bij de aanbestedingen van de bouwprojecten hebben 43 bouwers ingeschreven, die volgens de gemeenten onderling afspraken de prijzen te verhogen.

Als de gemeenten de zaken winnen, ,,sluiten wij niet uit dat er over enkele maanden nog veel meer komen'', zegt de woordvoerder van de stichting. In totaal hebben de gemeenten in juni vorig jaar 278 bouwprojecten pro forma aangemeld bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De stichting verhaalt de kosten liever bij de rechter, maar mocht de rechter zich niet ontvankelijk verklaren, dan worden de zaken alsnog bij de Raad van Arbitrage behandeld.

De Stichting Regres wilde vanochtend niet bekendmaken om welke zaken het gaat, omdat de betrokken gemeenten eerst moesten worden ingelicht. Ter onderbouwing van hun zaken gebruikt de Stichting de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem. De schadeclaims zijn het gevolg van de parlementaire enquête bouwfraude, die in 2002 blootlegde hoe het systeem van prijsafspraken en vooroverleg in de bouwwereld functioneerde.

Vorige week maakten de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Defensie en Justitie bekend vier zaken voor de rechter te brengen om tientallen miljoenen euro's te verhalen.

Dossier bouwfraude

De ambtenaren die worden vervolgd wegens hun aandeel in de bouwfraude zijn afkomstig van Rijkswaterstaat (vijf), een van de provincie Zuid-Holland en een van de gemeente Hoorn. Zij worden vervolgd wegens ,,ambtelijke corruptie'', zo laat het OM weten. Strafzaken tegen vijf andere verdachte ambtenaren zijn geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Eerder maakte het landelijk parket al bekend dat vier bouwbedrijven en twaalf van hun werknemers worden vervolgd wegens hun aandeel in de recente grote bouwfraude. Daarbij gaat het om BAM, Heij-

mans, Koop Tjuchem en VolkerWessels. Een beslissing over twintig andere bedrijven en tachtig medewerkers worden volgens Justitie op een later tijdstip genomen. De bouwers en hun twaalf werknemers worden vervolgd wegens valsheid in geschrift, oplichting, heling, overtreding van de mededingingswet en deelneming aan een criminele organisatie.

Minister Donner (Justitie) heeft al eerder laten weten dat het openbaar ministerie onvoldoende mankracht heeft om alle vermoedens van strafbare feiten in de bouwfraude-affaire die aan het licht kwam na publicatie van de schaduwboekhouding van het Groningse bouwbedrijf Koop Tjuchem, te onderzoeken. Behalve aan opsporingscapaciteit, ontbreekt het ook aan zittingsmogelijkheden bij de rechtbank die de strafzaken gaat behandelen. Justitie heeft de rechtbank in Rotterdam gevraagd om dit jaar veertig zittingsdagen vrij te houden.

www.nrc.nl Dossier bouwfraude

    • Freek Staps