Geen rol AIVD bij bescherming van Pim Fortuyn

De bescherming van LPF-leider Pim Fortuyn was vooral een zaak van de gewone lokale politie. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) hadden daar niets mee te maken. Dit concludeert de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer in een aanvulling op het onderzoek van de commissie-Van den Haak naar de beveiliging van Pim Fortuyn. De Kamerleden hebben alsnog twee ambtenaren van AIVD en KLPD gehoord die tijdens de werkzaamheden van de onderzoekscommissie door ziekte waren verhinderd. Die gesprekken voegen volgens de Kamerleden ,,niet veel nieuws toe'. De beveiliging van Fortuyn is wel ,,herhaaldelijk' aan de orde geweest binnen de diensten, ,,maar die aandacht heeft niet veel opgeleverd'.

Gerectificeerd

AIVD

Het bericht Geen rol AIVD bij bescherming van Pim Fortuyn (29 januari, pagina 3) doet het voorkomen dat Kamerleden zitting hebben in de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De commissie bestaat echter uit onafhankelijke leden die worden benoemd door de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft daarnaast een eigen commissie met acht fractievoorzitters (uitgezonderd de SP) voor controle op de veiligheidsdiensten.