Gedragsregel accountants aangescherpt

Nederlandse accountants krijgen strengere gedragsregels. Aanleiding is de boekencontrole bij een Nederlandse Parmalat-dochter waarbij van belangenverstrengeling sprake leek te zijn.

Het Nivra, de brancheorganisatie van accountants, wil voorkomen dat een accountant een functie bekleedt bij een bedrijf dat klant is bij zijn kantoor. Bij Parmalat-dochter Dairies Holding werden de boeken gecontroleerd door een accountant van HLB-Van Daal, terwijl een collega van HLB-Den Hartog in het bestuur zat. Volgens de huidige gedragsregels is de handelswijze van de accountants geoorloofd, omdat van een belangenconflict formeel geen sprake was. De verschillende HLB-kantoren worden niet als één bedrijf gezien. Bij het grote publiek kan echter wel degelijk een beeld van afhankelijkheid ontstaan, aldus het Nivra gisteren gisteren. Dat wil de beroepsorganisatie voorkomen door striktere regels tegen belangenverstrengeling.

Het Nivra stelt nu voor dat accountants binnen dezelfde accountantsorganisatie (zoals HLB) net zo behandeld worden als accountants van een groot kantoor (zoals bijvoorbeeld KPMG). De HLB-keten wordt dan, hoewel er bijvoorbeeld tussen de kantoren onderling geen winstdeling plaatsvindt, toch als één kantoor gezien.

Verder ging het bij de Nederlandse Parmalat-dochter niet om een verplichte accountantscontrole en dan gelden de gebruikelijke regelingen om belangenconflicten te voorkomen niet. Het Nivra stelt nu ook voor om die regeling ook bij niet-verplichte controles te laten gelden. Tegen het eind van het jaar zullen de nieuwe regels effectief zijn, zo denkt het Nivra.

De betrokken accountants van HLB zijn eerder deze maand gehoord door het Nivra, maar de organisatie ziet geen reden om een tuchtklacht tegen hen in te dienen.

Bij acountants is voor de buitenwereld lang niet altijd duidelijk hoe zelfstandig een (landen)vestiging is. Zo presenteren grote firma's zich als wereldwijd opererende concerns, maar in de regel gaat het formeel om aparte, nationale bedrijven.