Duitse regering stopt hervorming verzorgingsstaat

De Duitse regering wil op korte termijn niet nog meer offers verlangen van de Duitse bevolking om de verzorgingsstaat te saneren. Gisteren blies kanselier Schröder (SPD) een aangekondigde hervorming van de verzekering voor bijzondere ziektekosten plotseling af. In het kabinet zou Schröder verklaard hebben: ,,De grens van wat in redelijkheid van de burgers verlangd kan worden is bijna bereikt''.

Eind december nog presenteerde het kabinet plannen om de zogeheten Pflegeversicherung, enigszins vergelijkbaar met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), ingrijpend te saneren. De verzekering kent een snel oplopend tekort en moet met hogere bijdragen gestut worden. Die operatie wordt nu slechts ten dele doorgevoerd en gedeeltelijk op de lange baan geschoven.

In zijn nieuwjaarstoespraak had de bondskanselier nog aangekondigd dat de hervorming van de Duitse verzorgingsstaat in het nieuwe jaar nog aan vaart zou winnen. In 2003 maakte Schröder met zijn Agenda 2010 tot veler verrassing een begin met de sanering van te dure sociale voorzieningen en deregulering van de arbeidsmarkt. Eind december werd over de meeste voorstellen een compromis bereikt met de oppositie.

In de loop van januari hebben veel burgers ondervonden wat het voorlopige resultaat is van Schröders hervormingskoers. De huisarts verlangt 10 euro `entreegeld', de apotheker een hogere bijdrage voor medicijnen. De eerste salarisstrookjes hebben aangetoond dat de belastingen inderdaad iets omlaaggegaan zijn, maar daar staat tegenover dat allerhande subsidies verminderd zijn. De ontvangers van bedrijfspensioenen moeten een hogere premie voor de ziektekostenverzekering betalen. Op 1 april zijn ook nog eens de rokers aan de beurt als de tabaksaccijns omhooggaat. De verlaging van de werkloosheidsuitkeringen worden pas op 1 januari volgend jaar van kracht.

Intussen is de populariteit van Schröder in de peilingen gedaald tot het laagste punt sinds zijn aantreden in 1998. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de SPD op niet meer dan 25 procent van de stemmen mogen rekenen. Bondsdagverkiezingen zijn weliswaar nog ver weg, maar dit jaar staan veertien regionale en gemeentelijke verkiezingen op de agenda. Uit Schröders greep naar de noodrem mag volgens leden van de SPD niet afgeleid worden dat de sanering van de verzorgingsstaat definitief tot een halt gekomen is.