Druk op Raad van Hoeders in Iran om uitsluiting

Alle Iraanse provinciegouverneurs hebben besloten dat in hun gebied geen parlementsverkiezingen zullen plaatshebben, tenzij de Raad van Hoeders van de Grondwet het merendeel van de kandidaten die hij heeft gediskwalificeerd alsnog toelaat. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gisteren meegedeeld. Anders dan de Raad van Hoeders zijn de gouverneurs hervormingsgezind, evenals de meeste uitgesloten kandidaten voor de verkiezingen van 20 februari. De Raad van Hoeders bestudeert nog steeds de beroepen die de gediskwalificeerde kandidaten, onder wie 84 zittende parlementsleden, hebben aangetekend.