Discussie integratie

Ongetwijfeld heeft Ido de Haan gelijk in zijn artikel `Integratiediscussie blijft vooringenomen' (NRC Handelsblad, 27 januari). Maar dat hij juist J.W. Duyvendak ten tonele voert is ongeloofwaardig. Eerder geloof ik in de SP'er Lazrak, die uit de commissie-Blok is gestapt. Waarom moest het Verwey-Jonker Instituut, dat meer dan een decennium de overheid adviseerde over integratiebeleid, nu juist worden aangezocht om een evaluatie aan te reiken? J.W. Duyvendak incluis? Elementary, my dear Watson, zei Sherlock Holmes. Het feit dat De Haan zich als hoogleraar Politieke Geschiedenis aan de plaatselijke universiteit afficheert, stemt zijn stadgenoot droevig.

    • J.R. Strooker