Bonus als middel tegen schooluitval

Voortijdig schoolverlaten, met name in het beroepsonderwijs, kan worden bestreden door goede prestaties van scholen meer te belonen. Bij geringe uitval van leerlingen zouden scholen een extra bonus moeten ontvangen. Dat stellen onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) in een vandaag verschenen studie. Aan de hand van ervaringen in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Israël doen de onderzoekers aanbevelingen voor Nederlands beleid. Ze onderscheiden drie vormen van prestatieprikkels. De bekostiging van scholen door de overheid kan worden gerelateerd aan de geleverde prestaties (prestatiebekostiging), scholen kunnen worden gemotiveerd door hun prestaties openbaar te maken (publieke verantwoording) en individuele docenten kunnen een bonus ontvangen als ze goed presteren (prestatiebeloning).