Actieplan voor milieutechnieken

De Europese Commissie heeft gisteren een `actieplan' goedgekeurd voor ontwikkeling en gebruik van nieuwe milieutechnieken. Het plan betreft onder meer de vorming van `platforms' met deelname van belanghebbenden voor onder meer waterstof, brandstofcellen en zonne-energie. Met steun van de Europese Investeringsbank moet er meer geld beschikbaar komen.