Wachtlijst in deel zorg korter

Het aantal klanten op de wachtlijsten voor thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen is in 2003 met meer dan een kwart gedaald tot 54.000. Eind 2002 telden de lijsten nog ruim 74.000 mensen die op de voor hen geïndiceerde hulp wachtten, zo blijkt uit de rapportage die staatssecretaris Ross-Van Dorp (Welzijn) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Van de wachtenden kreeg vorig jaar 58 procent (2002: 55 procent) al wel hulp, zij het niet precies de hulp die ze eigenlijk nodig hadden. De rapportage geeft geen inzicht in de wachttijden. De lijsten krompen het sterkst in de thuiszorg. Hier daalde het aantal wachtenden met bijna 40 procent van 31.835 naar 19.458.