Van Aartsen heeft `geen behoefte' aan fusie met PvdA

VVD-fractieleider Jozias van Aartsen heeft ,,er op dit moment geen behoefte aan met de PvdA te spreken'' over mogelijke partijfusies in de toekomst. Hij stond en staat welwillend tegenover een liaison met D66.

Van Aartsen heeft dit gisteren gezegd als reactie op uitlatingen van de VVD-staatssecretarissen Schultz en Rutte, die onlangs hadden gespeculeerd over de opzet van een nieuwe, breder dan de VVD, opgezette partij die ook delen van de PvdA en D66 zou kunnen omvatten.

De VVD-leider in de Tweede Kamer, die zich in het verleden wel als een voorstander van een fusie van VVD en D66 heeft laten kennen, herhaalde zijn belangstelling daarvoor: ,,Het zou het beste zijn wanneer alle liberalen in één partij geconcentreerd waren.''

Hoewel Van Aartsen het Rutte en Schultz niet kwalijk neemt een aanzet tot debat over de toekomst van de VVD te hebben gegeven (,,hoe meer debat hoe beter''), moet volgens hem de nadruk daarbij niet in de eerste plaats op het vlak van partijorganisatie liggen. ,,Het gaat ons om de kiezers.'' PvdA-leider Wouter Bos heeft er volgens Van Aartsen onlangs ,,volkomen terecht'' op gewezen dat de VVD op huidige PvdA-stemmers aantrekkingskracht kan gaan uitoefenen.

Ex-VVD-leider Wiegel omschreef gisteren in een gesprek met deze krant de actie van de twee staatssecretarissen als ,,gekeutel''. ,,Dit debat over de lijn van het liberalisme is zo oud als de weg naar Rome, maar ik kan mij niet herinneren dat het bij de VVD ooit eerder door bewindslieden is aangegaan'', aldus Wiegel. Ook volgens Wiegel moet het de VVD er eerder om gaan kiezers van D66 en de PvdA over te nemen, dan hun partijorganisaties. ,,Die aanhang waarom het gaat is ook niet zo omvangrijk dat de VVD daarmee veel op zou schieten.''

Volgens Wiegel is de VVD, zoals haar geschiedenis leert, ,,het meest gebaat bij een stevige, harde presentatie van wat de partij in de politiek voorstaat'', niet met een neiging naar de linkerflank van het liberalisme. De verkiezingssuccessen van Oud, Bolkestein en hemzelf zouden dit in het verleden hebben aangetoond, aldus Wiegel.

Van Aartsen zegt ,,zich niet te herkennen'' in de door Rutte en Schultz geuite klacht, dat het intern debat in de VVD teveel gaat over financiële degelijkheid en veiligheid, ten koste van andere, meer sociale thema`s. ,,Misschien is dat zo onder de bewindspersonen van de VVD, maar wij in de Kamerfractie hebben juist veel breed debat over een veelheid van thema's'', aldus Van Aartsen.