`Te steile dijk uitgedroogd'

Dr.ir. Stefan van Baars is universitair docent waterbouw en grondmechanica aan de TU Delft. Hij wees kort na de dijkverschuiving in Wilnis als eerste op uitdroging van de veendijk als mogelijke oorzaak. Latere onderzoeken bevestigden zijn veronderstelling.

Over de dijkverzakking van het Julianakanaal bij Stein zegt Van Baars: ,,Als ik vooraf op de dijk bij Stein had gestaan, dan had ik er geen fles wijn om verwed dat hij zou verzakken. Ik zou ook niet gedacht hebben aan een eventuele evacuatie. Maar nu het eenmaal zover is gekomen, kun je achteraf wel stellen dat zoiets in een enkel geval wel te verwachten is.''

Maar verzakking door verdroging in januari? Van Baars: ,,In januari zijn er wel vaker van dit soort verzakkingen. In januari kun je zien hoe droog de zomer is geweest.''

Zijn er ook bijkomende omstandigheden? Van Baars: ,,Achteraf kun je stellen dat deze dijk te steil is gebouwd voor de kwaliteit van de klei waarvan hij is gemaakt. Hoe flauwer de dijk, des te beter het is. Maar een flauwe dijk neemt meer grond in beslag en dat kost veel geld. Een aannemer zal een dijk altijd zo steil bouwen dat deze nog net aan de normen voldoet.''

,,De verzakking is aan de landzijde van de dijk ontstaan. Dat betekent dat de dijk vermoedelijk door uitdroging is bezweken. De lange droge zomer heeft de klei bros gemaakt, en minder plakkerig. De afgelopen tijd heeft het flink geregend. Daardoor is de klei veel zwaarder geworden. Maar het duurt een tijd voordat klei ook weer plakkeriger wordt. Dat is een proces van maanden. Dan krijg je verzakkingen als deze. Maar meestal zijn zulke verzakkingen goed te herstellen.''