SER akkoord over eisen bij WAO-keuring

Werkgevers en vakbonden zijn het in de Sociaal-Economische Raad (SER) eens geworden over nieuwe keuringscriteria voor de WAO. Deze eisen zijn minder streng dan de door het kabinet voorgestelde normen.

Met de overeenstemming gisteravond tussen de sociale partners over de aanpak van de Wet arbeidsongeschiktheid (WAO) wordt minister De Geus van Sociale Zaken onder druk gezet om het SER-advies over te nemen. ,,Voor het vertrouwen en de behandeling van andere dossiers zou het goed zijn als het kabinet het advies overneemt'', zegt een woordvoerder van de SER. Andere onderwerpen die dit jaar op de agenda staan, zijn onder meer de WW, prepensioen en de VUT-regeling.

Bij het sluiten van het Najaarsakkoord eind oktober heeft het kabinet volgens de sociale partners beloofd het SER-advies over een nieuw WAO-stelsel over te nemen – voorwaarde zou zijn dat vanaf 2006 de jaarlijkse instroom van nieuwe arbeidsongeschikten maximaal 25.000 personen telt. De afgelopen jaren lag de instroom op circa 100.000 mensen per jaar. Vorig jaar is al een forse daling ingezet door de invoering van de Wet Poortwachter, die werkgevers en werknemers strengere verplichtingen oplegt bij ziekte.

Uit onderzoek van het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV), het Centraal Planbureau en het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat de doelstelling van maximaal 25.000 nieuwe WAO-gevallen per jaar gehaald kan worden op basis van het SER-advies. De Geus presenteerde vorig jaar echter maatregelen die verder gaan dan het advies. Deze zouden moeten leiden tot een nog lagere instroom.

,,Het zou geen goed signaal zijn als het kabinet het advies niet overneemt, dan hebben we een ernstig probleem'', zegt T. Heerts, bestuurder van de FNV. In ruil voor de centraal afgesproken loonmatiging zou het kabinet zich bereid hebben getoond geplande bezuinigingen in de sociale zekerheid te verlichten. ,,Alle dossiers zijn aan elkaar gekoppeld, we zitten in hetzelfde schuitje'', aldus Heerts. Het niet respecteren van SER-adviezen door het kabinet kan volgens hem consequenties hebben voor de verdere uitvoer van het Najaarsakkoord. Directeur sociale zaken J.W. van den Braak van VNO-NCW onderstreept de mening van Heerts. ,,Als die instroom van 25.000 wordt gehaald, is het onnodig en ook niet helemaal rechtvaardig nog strengere keuringscriteria op te stellen.''

De SER is het gisteren ook eens geworden over de WW. ,,De beantwoording van vragen van het kabinet over de WW wordt als het mogelijk is uitgesteld tot in de zomer'', zegt een woordvoerder.