`Project kansarme jongeren mislukt'

Een project om kansarme Marokkaanse jongeren uit Amsterdam werkdiscipline bij te brengen en werkervaring op te laten doen in Marokko is mislukt. Dat blijkt uit de evaluatie van het zogeheten Airstone-project van de Amsterdamse gemeentelijke dienst Maatwerk.

Gisteren heeft het college van B en W van Amsterdam een subsidieverzoek afgewezen van 310.000 euro voor het vervolg van dit project. Het project kostte in totaal 1,6 miljoen euro.

Het Airstone Project is twee jaar geleden opgezet met onder meer steun van de NV Werk. In dit project zouden circa vijftig randgroepjongeren met vaak justitiële antecedenten uit Amsterdam 164 woningen gaan bouwen in een sloppenwijk in de Marokkaanse stad Larache. Het project stond onder supervisie van het Euro-Mediteraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo).

De NV Werk heeft in het najaar van 2003 de samenwerking met Emcemo beëindigd. Hierna heeft Emcemo bij de gemeente aangeklopt. Vervolgens is er door de gemeente een onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat het niet aan de verwachtingen voldeed.

Bovendien zijn er ernstige tekortkomingen in de administratie geconstateerd.

Het Airstone-procédé omvat de productie van een soort lego-betonblokken die betrekkelijk snel en goedkoop te produceren zijn. Volgens het onderzoeksrapport zouden onder gunstige omstandigheden betonblokken geproduceerd kunnen worden waarmee vijf huizen per maand gebouwd konden worden. Toen de onderzoekers vorig jaar in Marokko gingen kijken zagen zij ,,krap elf woningen''. Zij constateerden dat de deelnemers ondermaats presteerden. Ook zagen zij hoe onoordeelkundig met materialen werd omgegaan. ,,Na twee jaar werken met de Airstone machines had men het procédé om betonblokken te maken nog niet onder de knie'', aldus de evaluatie. Ook zou de Marokkaanse overheid haar afspraken niet nakomen. Uit onderzoek naar het financiële beheer bleek dat niet werd bijgehouden welke medewerkers hoelang werkte. Ook kon niet worden vastgesteld of uitgaven rechtmatig waren.

Een woordvoerder van Emcemo noemt het onderzoek ,,absolute onzin''. ,,Het rapport bevat feitelijke onjuisten en belicht het project eenzijdig''. Zo zouden wel degelijk veel jongeren aan werk zijn geholpen door het project en zouden geen tien maar tachtig huizen zijn gebouwd.