Proef met mediation in milieugeschillen

De Raad van State probeert dit jaar zestig tot honderd milieuzaken af te handelen met behulp van bemiddeling (mediation). Dit gebeurt in het kader van het Project Mediation, een experiment waarmee het hoogste bestuursrechtscollege op 1 februari begint. Doel van het gisteren gepresenteerde project is om te onderzoeken of mediation in de toekomst een rol kan spelen naast bestuursrechtelijke procedures.

De proef zal ongeveer één tot anderhalf jaar duren en is gericht op het milieurecht. Na afloop wordt bekeken of mediation in de bestuursrechtelijke praktijk werkt. Ook wil de Raad van State dan onderzoeken of mediation op andere gebieden dan het milieurecht kan worden toegepast. ,,We willen zoeken naar een middenweg in een situatie waar een conflict is'', zegt dr. E.M.H. Hirsch Ballin, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

De Raad van State zal dit jaar zestig tot honderd milieuzaken selecteren die geschikt kunnen zijn voor mediation. Deelname gebeurt op vrijwillige basis. Als één van de partijen niet mee wil doen, dan wordt de zaak alsnog behandeld door de Afdeling bestuursrechtspraak.

De term mediation is afkomstig uit de Verenigde Staten. Bij mediation proberen de partijen hun geschil bij te leggen met behulp van een onafhankelijk persoon. Mediation wordt door de Raad van State gezien als een belangrijke meerwaarde ten opzichte van een gerechtelijke procedure. Anders dan de bestuursrechter geeft de mediator geen juridisch oordeel, maar zoekt met de partijen naar een oplossing.