Kanaaldijk bij Stein ingezakt

Een stuk dijk van het Julianakanaal in het Limburgse Stein is gisteren ernstig ondermijnd. Aan de landzijde was tweederde van de lekkende dijk over vijftien meter weggeslagen. Burgemeester Meijer van Stein liet 543 bewoners van 216 huizen evacuëren, omdat een overstroming dreigde. Het waterpeil in het kanaal ligt gemiddeld ruim vijf meter hoger dan het niveau van het achterland. De evacués, die de nacht bij familie, bekenden en gastgezinnen doorbrachten, kunnen vandaag nog niet naar huis, zei Meijer. Zolang water door de dijk sijpelt, is dat onverantwoord. Rijkswaterstaat heeft het weggeslagen deel van de dijk gisteren, vannacht en vanmorgen vervangen door ruim honderd big bags die elk een kuub zand bevatten. Er zullen meer big bags volgen. Het scheepvaartverkeer is stilgelegd.

De dijk bestaat volgens Rijkswaterstaat uit een mengsel van zand, grind en klei. De bodem en de wanden van het kanaal zijn afgedicht met een kleilaag. Er is sprake van `onderloopsheid' van de dijk. Dat wil zeggen dat water uit het kanaal door het dijklichaam heen is gestroomd en aan de voet uitgestroomd. Door dit lek is de dijk instabiel geworden. Dat heeft de verzakking bewerkstelligd, aldus Rijkswaterstaat. Hoe deze onderloopsheid heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. De dijk is vanmorgen geïnspecteerd. Het waterpeil in het Julianankanaal is met 1,20 meter verlaagd.

Kienen: pagina 3