Kamp: weg bij Liberia

Minister Kamp (Defensie) wil het marineschip Rotterdam, dat voor de kust van Liberia deelneemt aan een vredesoperatie van de Verenigde Naties, volgende maand terugtrekken.

Volgens een woordvoerder van Kamp heeft de minister dat gisteren bij een bezoek aan de Liberiaanse hoofdstad Monrovia verklaard in reactie op een verzoek van de commandant van de VN-missie in Liberia.

Het voornemen van Kamp is niet in goede aarde gevallen bij de linkse oppositiepartijen, die het ongepast vinden het verzoek van de Verenigde Naties zonder meer naast zich neer te leggen. ,,Het zou schandalig zijn als we ondanks een verzoek van de VN-commandant het schip de Rotterdam terugtrekken'', zegt PvdA-Kamerlid Koenders. Woordvoerders van SP en GroenLinks lieten zich gisteren in dezelfde geest uit.

Een woordvoerder van Kamp verklaarde vanmorgen dat de minister verscheidene overwegingen heeft voor zijn besluit. Zo is vorig najaar met de Kamer uitdrukkelijk afgesproken dat het slechts om een periode van drie maanden zou gaan. Daarnaast is ook om praktische redenen een verlenging niet aan de orde. De Rotterdam fungeert vooral als drijvend hospitaal, maar de behoefte daaraan is afgenomen sinds er in Monrovia met Jordaanse hulp een medische voorziening is gekomen, aldus de woordvoerder.

Ten slotte weegt voor Kamp zwaar dat de bemanning van de Rotterdam na drie maanden klaar is voor vervanging. Dat is echter niet goed mogelijk omdat Nederland slechts over één amfibisch transportschip beschikt. Een tweede is in aanbouw.

De Tweede-Kamerfractie van Kamps eigen VVD, die vorige herfst al tegen de missie was, is blij met het besluit. Het CDA en D66 willen eerst meer weten over het verzoek van de VN en over de de motivatie van de minister.