Hu Jintao in `lege' Assemblée

Was de grote vergaderzaal van de Assemblée, het Franse parlement, nu half-vol of half-leeg, gisteren, tijdens de toespraak van de Chinese president Hu Jintao? `Uitgedund', zoals sommigen beweren, of `normaal bezet', zoals anderen volhouden? Feit is dat Hu Jintao, op vierdaags staatsbezoek in Frankrijk, een gehoor van ongeveer 250 parlementsleden (op een totaal van 577) vertelde voor zijn land een `socialistische democratie' in het verschiet te zien. Feit is ook, dat er wel degelijk sprake was van een controverse: de ontvangst van een dictator en mensenrechtenschender in `de tempel van de democratie'.

Er zijn dus neuzen geteld, uitgesplitst naar ideologie. Met twintig leden waren de Franse communisten op twee na voltallig aanwezig. De rechtse meerderheid vulde 200 van haar 364 zetels, de socialisten stuurden een `symbolische' afvaardiging van een willekeurige 22 leden, op een totaal van 149.

Eén lid van de meerderheid, Philippe Folliot, bleef tijdens de hele toespraak van Hu Jintao staan – met een voor zijn mond geknoopte doek. Andere parlementsleden waren wel aanwezig in het gebouw, maar elders, om tegenover de pers lucht te geven aan hun protest.

De socialisten laken het `cynisme' van president Jacques Chirac. Die heeft er bij zijn Chinese ambtsgenoot weliswaar op aangedrongen ,,resoluut voor de weg van democratie en vrijheid'' te kiezen, maar hij heeft tegelijkertijd tot groot genoegen van Peking de `afvallige' provincie Taiwan tot de orde geroepen. Het eiland wil een referendum organiseren over de vraag of er meer aan defensie moet worden uitgegeven gezien de militaire dreiging van China – volgens Chirac een ernstige vergissing', `destabiliserend' en `agressief'.

Bitter stelt de linkse krant Libération vanochtend dat er ,,om alle slechte redenen'' aan voorbij gegaan wordt dat ,,een referendum deel uitmaakt van [...] een pluralistisch systeem met politieke vrijheid, waaraan het op het vasteland juist ontbreekt''.

Tot die slechte redenen behoren een Chinese economische groei van tien procent per jaar. Dank zij die groei kon de Chinese president gisteren 21 Airbus-vliegtuigen bestellen.