Gebruik clusterbommen

Oud-premier Kok en oud-minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken staan achter het gebruik van clusterbommen door Nederlandse F-16-piloten in voormalig Joegoslavië (NRC Handelsblad, 26 januari).

Toen er een markt en een ziekenhuis in Nis werden geraakt, verzette de Nederlandse regering zich tegen verdere acties met deze wapens. Terecht, want zelfs als deze wapens wel het `juiste' doel treffen, ontploft volgens de VN naar schatting 10 tot 12 procent van de submunitie niet. De munitie heeft de vorm van een colablikje, is knalgeel van kleur en daarmee erg aantrekkelijk voor kinderen om op te pakken, met alle gevolgen van dien. Lessons learned, zou je denken, maar niets is minder waar. De Nederlandse luchtmacht heeft nog steeds clusterbommen in haar bezit. Een motie die ik in de Tweede Kamer indiende om clusterbommen te verbieden, stuitte op een onwelwillende Kamermeerderheid en een dito kabinet. Zijn dit de zo geroemde Nederlandse normen en waarden?