Commissie tevreden over Nederland

De Europese Commissie is tevreden over de inspanningen van Nederland om het overheidstekort te verlagen. Frankrijk moet het tekort verder reduceren.

De Commissie waarschuwt wel voor het risico dat het Nederlandse tekort in 2004 toch uitkomt boven de norm van het Stabiliteits- en Groeipact. Die norm bepaalt dat het tekort van de overheid niet groter dan 3 procent van het bruto binnenlands product mag zijn.

Dit heeft Eurocommissaris Pedro Solbes (Economische en Monetaire Zaken) vanmiddag gezegd bij de presentatie van het oordeel van de Commissie over de stabiliteitsprogramma's van zes lidstaten. ,,De Nederlandse autoriteiten zijn zich volledig bewust van de risico's en hebben gepaste maatregelen genomen'', zo zei Solbes.

Volgens het Nederlandse stabiliteitsprogramma (2004-2007) komt het overheidstekort in 2004 net als in 2003 uit op 2,3 procent, waarna een geleidelijke daling volgt naar 0,6 procent tekort in 2007. Het kabinet gaat uit van een groei 1 procent in 2004 (na nulgroei in 2003), oplopend naar 2,5 procent vanaf 2005. De Europese Commissie vindt de Nederlandse voorspellingen ,,robuust''. Volgens Eurocommissaris Solbes zijn verdere bezuinigingen ,,niet gepast bij de huidige conjuncturele omstandigheden''. Solbes gaat ervan uit dat genomen maatregelen hun vruchten afwerpen, zodra de groei aantrekt. De overheidsschuld blijft ruim onder de norm in het pact van 60 procent van het bbp.

Solbes onderstreepte dat de Commissie de ontwikkeling nauwgezet volgt en nu eerst verdere cijfers in maart afwacht. ,,Dan moeten we weer analyseren,'' zei hij desgevraagd. In de beoordeling staat dat het risico blijft dat het tekort boven de 3 procent komt. ,,Dit risico lijkt bijzonder groot in 2004.'' Volgens de Commissie is het vertraagde effect voelbaar van de economische vertraging. Ook de belastinghervorming van 2001 en vergrote aftrekbaarheid van pensioenpremies hebben nog hun effect.

Volgens Solbes is de Franse inspanning voor tekortreductie ,,onvoldoende''. In het Franse programma komt het budgettekort in 2005 uit op 2,9 procent, net onder de 3-procentsnorm van het stabiliteitspact. In 2006 gaat het Franse tekort naar 2,2 procent en in 2007 naar 1,5 procent bij een veronderstelde economische groei van 2,5 procent.

De Europese Commissie vindt dat Frankrijk het tekort meer moet reduceren om op middellange termijn te voorkomen dat het tekort opnieuw boven de 3 procent uitkomt. Bovendien kan het tekort dan op middellange termijn in evenwicht komen. De waarschuwing van Solbes komt juist na het Commissie-besluit om de opschorting van sanctieprocedures tegen Frankrijk en Duitsland door de raad van EU-ministers bij het Europese Hof aan te vechten.

Eurocommissaris Solbes vindt wel dat Frankrijk door pensioenhervormingen nu in een veel betere positie is de vergrijzingskosten aan te pakken ,,zelfs al is de duurzaamheid van de Franse overheidsfinanciën op lange termijn niet verzekerd''.