Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Cadeaus Kamer in register

Kamerleden moeten geschenken van meer dan 50 euro sinds gisteren uiterlijk een week na ontvangst melden in een speciaal daarvoor opgericht geschenkenregister. De Tweede Kamer ging gisteren unaniem akkoord met een wijzigingsvoorstel van het Reglement van Orde.

Het geschenkenregister is een initiatief van Kamerlid Staf Depla (PvdA), die vorig jaar al probeerde een dergelijk register ingevoerd te krijgen. ,,Toen werd ik nog weggehoond'', zegt Depla. Nu is het op voorstel van het presidium (het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer) alsnog gelukt. Het presidium schrijft in een toelichting dat ,,het begrip geschenk ruim moet worden opgevat, in die zin dat hieronder alle op geld waardeerbare gunsten en prestaties moeten worden begrepen, dus bijvoorbeeld ook maaltijden en toegangsbewijzen voor culturele of sportieve evenementen''.

Het register is openbaar en ligt ter inzage bij de griffie van de Tweede Kamer. Een woordvoerder van de Tweede Kamer zegt dat het presidium er geen bezwaar tegen heeft de lijst met geschenken op internet openbaar te maken. Mocht dit niet gebeuren, zal Depla maandelijks een kopietje van de lijst op zijn eigen website plaatsen. Tot nu toe moesten Kamerleden alleen hun nevenfuncties en buitenlandse reizen in een register vastleggen.

Depla: ,,We leggen als Tweede Kamer anderen een integriteitsnorm op, maar hadden zelf geen regels voor geschenken. Onder het motto `verbeter de wereld, begin bij jezelf' heb ik voorgesteld dat ook voor Kamerleden verplicht te maken.'' Er staat geen sanctie op het in ontvangst nemen van giften boven de 50 euro. ,,De sanctie bestaat uit de publiciteit die dit krijgt of kan krijgen'', menen Depla en het presidium.

Depla, die naar eigen zeggen zelf één keer in de fout ging door kaartjes voor een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal te accepteren, wilde de grens voor aanmelding in het register eigenlijk op 35 euro stellen, maar een meerderheid van de Kamer vond 50 euro beter. Geschenken weigeren is voor Kamerleden niet altijd een optie, hoewel dat volgens Depla de voorkeur zou verdienen. ,,Uit hoffelijkheid moet je soms wel dingen aannemen.'' Nu is er in ieder geval controle, zegt Depla.